nongmeaw เรื่องรอบตัว แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี

แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี


แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี

     สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ในบทความนี้ เราจะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยววัดที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่า จังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้มีเพียงภูเขา น้ำตกที่สวยงาม หรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะ แต่ยังมีวัดที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่อย่างมากมายอีกด้วยค่ะ ว่าแล้วก็ตาม nongmeaw ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า มีวัดสวย ๆ ไหนบ้างที่เรานำมา แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี ตามไปดูกันเลยค่า

แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี

แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี 6วัดแรก

วัดที่ 1 วัดวังก์วิเวการาม

     วัดวังก์วิเวการาม หรือวัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ซึ่งวัดก่อสร้างด้วยศิลปะแบบมอญและไทยประยุกต์ โดยวิหารที่เป็นศิลปะแบบมอญ ใช้เป็นที่เก็บสังขารของหลวงพ่ออุตตมะไว้ในโลงแก้ว มีศาลาการเปรียญเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น ชั้นล่างใช้เป็นที่จัดงานบุญต่าง ๆ ส่วนชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ใช้เก็บคัมภีร์ใบลานอักษรมอญโบราณ พระพุทธรูป อัฐบริขาร และเครื่องใช้ต่าง ๆ ส่วนที่วิหารพระหินอ่อนนั้นได้ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน พระพุทธรูปหยกขาว หุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงพ่ออุตตมะ และงาช้างแมมมอธ อีกทั้ง ยังมีเจดีย์พุทธคยาจำลอง ที่ได้สร้างจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดียอีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง: 84 ตำบลหนองลู ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

วัดที่ 2 วัดบ้านถ้ำ

     วัดบ้านถ้ำ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี ทางขึ้นถ้ำเป็นบันไดลึกเข้าไปในปากมังกรตัวใหญ่ เป็นบันไดกว่า 269 ขั้น มีลวดลายของนาคและมังกร ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อว่า หลวงพ่อใหญ่ชินราช ประดิษฐานอยู่ และมีหินงอกลักษณะคล้ายผู้หญิง ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าคือ นางบัวคลี่ ภรรยาของขุนแผนในตำนานเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน นอกจากนี้ หากเดินขึ้นไปเรื่อย ๆ ภายในวัดยังมีถ้ำอื่น ๆ ให้ได้ชม และบนยอดเขามีเจดีย์ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาอีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 3 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้)

     วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้ เป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดพระอารามหลวง สร้างในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีสิ่งโดดเด่น ได้แก่  ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์เก่าแก่ มณฑปรูปหล่อหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เปลี่ยนหรือพระวิสุทธิรังสีชินศาสนโสภีสังฆปาโมกข์ มณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง และเรือเทวดาค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 4 วัดถ้ำเสือ

     วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำเสือ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2514 โดยพระครูสิทธิวิมล ภายในวัดมีหลวงพ่อชินประทานพร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ มีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิปางประทานพร รอบอง์พระมีเรือนแก้วครอบไว้ องค์พระประดับด้วยกระเบื้องสีทองประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ยังมีมณฑปที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย มีพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทย และมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 5 วัดถ้ำพุหว้า

     วัดถ้ำพุหว้า เป็นถ้ำที่มีลักษณะเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่ และหน้าถ้ำมีปราสาทหินทรายสีแดง รูปแบบศิลปะมาจากขอมโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ โดยมีพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นองค์พระประธานค่ะ

ที่ตั้ง: หมู่ 7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 6 วัดสระลงเรือ

     วัดสระลงเรือ วัดนี้มีจุดเด่น คือ เรือสุพรรณหงษ์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสระน้ำขนาดใหญ่ของวัด มีลักษณะสวยงามวิวจิตรตระการตามาก ๆ เลยค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

6วัดสุดท้าย แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 7 วัดปากลำขาแข้ง

     วัดปากลำขาแข้ง หรือวัดปากลำ เป็นวัดราษฎร์ที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ภายในวัดมีสิ่งที่โดดเด่น ได้แก่ โบสถ์สแตนเลส ใช้สแตนเลสแผ่นปะทั้งด้านในและด้านนอก และมีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ ทำด้วยสแตนเลสเช่นกัน

ที่ตั้ง: 85 บ้านปากลำ หมู่1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 8 วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ

     วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ เป็นวัดมหายานจีนนิกาย ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมแบบจีน และมีสิ่งโดดเด่น ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิมพันกรองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้ เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้หอมปางต่าง ๆ เสาไม้ขนาดใหญ่สลักลวดลายมังกรพันรอบเสา และมีงานไม้แกะสลักอื่น ๆ อีกมากมายเลยค่ะ

ที่ตั้ง: 99/10 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 9 วัดทิพย์สุคนธาราม

     วัดทิพย์สุคนธาราม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดองค์ และยังมีหอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ สถานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ศึกษาพุทธศาสนา และอ่างเก็บน้ำค่ะ

ที่ตั้ง: หมู่ 13  ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 10 วัดถ้ำเขาน้อย

     วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย โดยมีหลวงปู่แห้ง (พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม)​ เป็นผู้ก่อตั้ง ภายในวัดมีวิหารพระสังกัจจายน์ องค์ 18 อรหันต์ทองคำ วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ โบสถ์ ด้านในมีพระประธานและพระโพธิสัตว์2องค์ให้สักการะบูชา ถ้ำใหญ่ หลวงปู่แห้ง วิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แบบฉบับมหายาน เทพารักษ์วัดถ้ำเขาน้อย และพระเจดีย์หมื่นพุทธค่ะ

ที่ตั้ง: 99/9 หนองสะแก ซอย 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 11 วัดถาวรวราราม

     วัดถาวรวราราม หรือวัดญวน  เป็นวัดพุทธศาสนาฝ่ายอนัมนิกาย ลัทธิมหายาน ภายในวัดมีพระพุทธรูปศิลาทรายแดงสามองค์ประดิษฐานอยู่ และมีหลวงพ่อโต หรือพระพุทธสถาพรมงคล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นองค์พระประธานอยู่ภายในโบสถ์ และหอเทียนฐาน ตกแต่งด้วยศิลปะจีนค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วัดที่ 12 วัดแท่นหินลำภาชี

     วัดแท่นหินลำภาชี ภายในวัดมีอุโบสถบนสำเภาแก้ว สีขาว ประดิษฐานอยู่บนเรือหงส์ มีรูปปั้นของสมเด็จพระพุฒจารย์โตสีทององค์ใหญ่ด้านหน้าวัด ภายในโบสถ์มีองค์พระประธาน ชื่อว่า สมเด็จพุทธรัตนมุนีศรีโสธร  และล้อมรอบด้วยอสีติมหาสาวก จำนวน 80 รูป และด้านข้างของอุโบสถมีเรือสุพรรณหงส์ 2 ลำ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศเอาไว้ค่ะ

ที่ตั้ง: ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

     และนี่ก็คือ การ แนะนำวัดสวย ที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ ค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยว่า แต่ละวัดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ้ำกันเลยค่ะ เพื่อน ๆ คนไหนที่ได้มีโอกาสไปทำบุญไหว้พระที่จังหวัดกาญจนบุรีก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรา และแวะถ่ายภาพสวย ๆ รอบวัดกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า มาติดตามกันว่าเราจะแนะนำวัดสวยที่ไหนให้กับเพื่อน ๆ อีกนะคะ

และหากใครมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวที่จังหวัดเลย นอกจากอำเภอภูกระดึง และอำเภอเชียงคานแล้ว เราขอแนะนำ ที่เที่ยวในอำเภอด่านซ้าย เป็นอีกอำเภอที่น่าสนใจอีกแห่งของจังหวัดเลยค่ะ