nongmeaw เรื่องรอบตัว “ไอเรื้อรัง” ปล่อยไว้นานอันตรายกว่าที่คิด

“ไอเรื้อรัง” ปล่อยไว้นานอันตรายกว่าที่คิด


"ไอเรื้อรัง" ปล่อยไว้นานอันตรายกว่าที่คิด

“ไอเรื้อรัง” ปล่อยไว้นานอันตรายกว่าที่คิด อาการไอเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่งของร่างกาย ที่มีขึ้นเพื่อกำจัดสารคัดหลั่ง สิ่งระคายเคือง สารแปลกปลอมอื่น ๆ และจุลชีพออกจากทางเดินหายใจ การไอ ประกอบด้วยสามระยะ เริ่มจากการหายใจเข้า เพื่อเพิ่มปริมาตรอากาศ และแรงดันในช่องอกและท้อง ส่งผลให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อท้อง ทำให้เกิดการหายใจออกอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเปิดของกล่องเสียง จึงเกิดเสียงไอพร้อมกับขับเอาสิ่งตกค้างในทางเดินหายใจออกมา

อาการไอ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามระยะเวลา ดังนี้

1. ไอเฉียบพลัน คือ มีระยะเวลาของอาการไอน้อยกว่า 3 สัปดาห์

2. ไอกึ่งเฉียบพลัน คือ อาการไอที่มีระยะเวลาระหว่าง 3-8 สัปดาห์

3. ไอเรื้อรัง คือ มีระยะเวลาของอาการไอมากกว่าหรือเท่ากับ 8 สัปดาห์

ไอเรื้อรัง เกิดจากอะไร?

อาการไอเรื้อรังเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • การรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูง กลุ่ม Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) เป็นระยะเวลานาน
 • โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือ โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง แล้วมีน้ำมูกไหลลงคอ
 • การใช้เสียงมาก ทำให้เกิดสายเสียงอักเสบเรื้อรัง
 • เนื้องอกบริเวณคอ กล่องเสียง หรือ หลอดลม
 • หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
 • โรคหืด
 • วัณโรคปอด
 • โรคกรดไหลย้อน

ประมาณร้อยละ 85 ของอาการไอเรื้อรัง มักเกิดจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง แล้วมีน้ำมูกไหลลงคอ โรคหืด และโรคกรดไหลย้อน

ผู้ป่วยบางรายอาจมีสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรังมากกว่าหนึ่งชนิด การตรวจวินิจฉัยที่อาศัยความร่วมมือ จากแพทย์หลายสาขา เช่น แพทย์หู คอ จมูก อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และโรคปอด อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร จะทำให้ค้นหาสาเหตุของอาการไอได้ง่ายขึ้น

ไอเรื้อรัง วินิจฉัยได้อย่างไร?

ไอเรื้อรัง วินิจฉัยได้อย่างไร?

แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยหาสาเหตุของอาการไอเรื้อรังที่เกิดขึ้น โดยแพทย์จะปฏิบัติ ดังนี้

 • การซักประวัติ เช่น การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ หรือเหตุกระตุ้นให้เกิดอาการไอ (เช่น ฝุ่น ควัน อากาศเย็น), อาการทางจมูก หรือโรคไซนัส, ประวัติโรคภูมิแพ้ของผู้ป่วย และคนในครอบครัว, การสูบบุหรี่, ประวัติการใช้ยากลุ่ม ACE inhibitors, อาการของโรคกรดไหลย้อน (เช่น เรอเปรี้ยว ท้องอืด เจ็บหน้าอก)
 • การตรวจร่างกาย โดยเฉพาะในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง และอาจส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ส่งตรวจภาพถ่ายรังสีของโพรงไซนัสและปอด, การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินหายใจ, การตรวจเสมหะ, การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด

ไอเรื้อรัง รักษาอย่างไร?

การรักษาอาการไอเรื้อรังที่สำคัญที่สุด คือ การหาสาเหตุของอาการไอ และรักษาตามสาเหตุนั้น ๆ นอกจากนี้ การปฏิบัติตัวในขณะที่มีอาการไออย่างถูกต้อง ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้น หรือไม่แย่ลง โดยสิ่งที่ผู้ป่วยควรปฏิบัติในขณะที่มีอาการไอ ได้แก่

 • หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ไอมากขึ้น เช่น สารก่ออาการระคายเคือง ฝุ่น สารเคมี ควันบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศจากเครื่องปรับอากาศ หรือพัดลมโดยตรง เนื่องจากอากาศที่เย็นสามารถกระตุ้นหลอดลมให้เกิดการหดตัว ทำให้มีอาการไอมากขึ้นได้
 • ควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้เพียงพอขณะนอน เช่น นอนห่มผ้า
 • ผู้ที่สูบบุหรี่ควรหลีกเลี่ยง หรืองดการสูบบุหรี่
 • ถ้าหากอาการไอมีไม่มาก อาจให้การรักษาเบื้องต้น โดยการรับประทานยา เพื่อบรรเทาอาการไอ กรณีที่มีเสมหะร่วมด้วย ควรได้รับยาละลายเสมหะ เพื่อให้เสมหะที่เหนียวข้นมากขับออกจากหลอดลมได้ง่ายขึ้น แต่หากผู้ป่วยได้รับยาดังกล่าว แล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุ
อาการไอ

ยาบรรเทาอาการไอ

ถึงแม้ว่าการใช้ยาบรรเทาอาการไอ จะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ แต่บางครั้งก็มีความจำเป็น เนื่องจากการไอมีผลรบกวนคุณภาพชีวิต โดยเราสามารถแบ่งยาบรรเทาอาการไอออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ

1. ยาบรรเทาอาการไอสำหรับอาการไอแบบมีเสมหะ ได้แก่

 • ยาขับเสมหะ ออกฤทธิ์ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจมีการหลั่งสารคัดหลั่งมากขึ้น และไอออกมาได้ง่ายขึ้น เช่น Glyceryl guaiacolate, Ammonium chloride
 • ยาละลายเสมหะ ออกฤทธิ์โดยทำลายพันธะภายในเสมหะ ทำให้เสมะหะละลายน้ำได้ดีขึ้น เช่น Ambroxol, Bromhexine, Carbocysteine, Acetylcysteine

2. ยาบรรเทาอาการไอ สำหรับอาการไอแห้ง หรือยากดอาการไอ เช่น

Dextromethorphan, Codeine เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยการกดศูนย์การไอ มักใช้สำหรับบรรเทาอาการไอ ที่เกิดจากการแพ้หรืออาการไออื่น ๆ ที่ไม่มีเสมหะ เพราะหากใช้ในอาการไอแบบมีเสมหะ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสมหะถูกขับออกมา จากทางเดินหายใจได้ยากขึ้น อาการข้างเคียงที่อาจพบได้ เช่น ง่วง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก

“ไอเรื้อรัง” ปล่อยไว้นานอันตรายกว่าที่คิด จะเห็นได้ว่าอาการไอเรื้อรัง เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดจากโรคที่ไม่ร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง ได้แก่ โรคหวัด หลอดลมอักเสบ หรืออาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงโรคร้ายแรง เช่น ปอดอักเสบ เนื้องอกบริเวณคอ กล่องเสียง หรือหลอดลม ได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้ว อาการไอยังไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุของอาการไอ และรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

บทความแนะนำ

การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ!

ประโยชน์ของ ปลาทู ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน