การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ!

0 Comments
การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ!

การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ!

การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ! กระชายดำ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker) เป็นพืชล้มลุกที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจ คือ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านเชื้อจุลินทรีย์ บํารุงหัวใจ และโรคลมทุกชนิด แก้อาการ ปวดท้อง จุกเสียด ท้องเดิน ขับปัสสาวะ เป็นยาอายุวัฒนะ บํารุงกําลัง เป็นต้น ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระชายดำ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น มีการนํากระชายดำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคหลากหลายรูปแบบ เช่น ชากระชายดำไวน์กระชายดำ กระชายดำผง เป็นต้น

กระชายดำนั้นนอกจากผลิตเพื่อ การบริโภคในประเทศแล้ว ยังมีการผลิต เพื่อส่งออกอีกด้วย โดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งส่วนมากจะมีการซื้อ ในลักษณะของกระชายดำอบแห้ง และ การจะผลิตเพื่อส่งออกนั้น ต้องผลิตให้ได้ คุณภาพและมาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการ เพาะปลูก การเก็บเกี่ยวไปจนถึงการแปรรูป จึงจะสามารถส่งออกได้

การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ!

รู้จักกระชายดำ

กระชายดำเป็นพืชล้มลุก อยู่ใน วงศ์เดียวกับกระชาย ข่า ขิง และขมิ้น ลำต้นเมื่อเติบโตเต็มที่จะสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ลำต้นอวบน้ำเหมือนพืชล้มลุกทั่วไป มีเหง้า (หัว) ใต้ดิน เนื้อในมีสีม่วง ซึ่งสีของเนื้อกระชายดำที่มีคุณภาพดีจะมีสีม่วงถึงม่วงเข้มหรือ ม่วงดำ มีกลิ่นเฉพาะตัว

ในประเทศไทยมีการปลูกกระชายดำมาก ตามแถบที่เป็นภูเขา มีการปลูกมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และจังหวัดเลย โดยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกกระชายดำคือ เป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-700 เมตร ดินมีความร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี สายพันธุ์ของกระชายดำสามารถ จําแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือสายพันธุ์ ใบแดง มีเนื้อในหัวสีเข้ม และ สายพันธุ์ ใบเขียว มีการผลิตกระชายดำอย่างมีคุณภาพ

สรรพคุณทางยาของ “กระชายดำ”

เราใช้ “เหง้ากระชายดำ” นำมาทำเป็นยารักษาอาการต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้เป็นยาขับปัสสาวะ , ขับลม , แก้บิด , แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ , จุกเสียท้อง ใช้รักษาอาการของโรคกระเพาะที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา โดยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ระบุเอาไว้ว่า “กระชายดำ” มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ ซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ๆ จำพวกแบคทีเรีย หรือแม้แต่ไวรัส ช่วยต้านทานการอักเสียบเทียบได้กับยาหลาย ๆ ชนิด อาทิ แอสไพริน อินโดเมธาซิน และเพรดนิซิโลน

การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ!

การผลิตกระชายดำอย่างมีคุณภาพ

การปลูกกระชายดำที่ดี ควรเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ โดยพื้นที่ที่จะปลูกกระชายดำ ควรเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการสะสมของโรคแมลงมาก่อน ไม่มีสารตกค้างในดิน มีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการท่วมขังของน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้หัวกระชายดำ เกิดการเน่าได้ กระชายดำนิยมปลูกโดยการใช้หัวพันธุ์ หัวกระชายดำหัวหนึ่งจะมีหลายแง่ง ให้หักออกมาเป็นแง่ง ๆ ก่อนนําไปปลูก ควรทารอยแผลของแง่งที่ถูกหักออกมา ด้วยปูนกินหมากหรือจุ่มน้ำยากันเชื้อราแล้ว ผึ่งในที่ร่มจนหมาดหรือแห้งก่อนนําไปปลูก

การเตรียมการก่อนปลูก ใส่ปูนขาว เพื่อปรับสภาพดิน 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ ไถกลบทิ้งไว้ 10-15 วัน ไถพรวน 2 ครั้ง ตากดินไว้ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นเตรียมแปลงปลูก โดยยกแปลงกว้าง 1.50 เมตรเนื้อในหัวสีจาง สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ขุดหลุมลึก ประมาณ 10-15 เซนติเมตร แล้วนําหัวพันธุ์ ลงปลูกประมาณ 2-3 หัว ระยะห่างระหว่างต้น 30×30 เซนติเมตร กลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษากระชายดำ เมื่อต้นกระชายดำอายุได้ 1 เดือน ควรมีการตายหญ้า กําจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและควรดูแล ให้แปลงปลูกสะอาดอยู่เสมอ การให้ปุ๋ย ควรใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ผสมแกลบรองพื้น หรือใช้ปุ๋ยชีวภาพฉีดพ่นพร้อมกับการกําจัด วัชพืชและพรวนดินเมื่อมีใบ 2-3 ใบ และให้อีกครั้งเมื่อออกตอก ไม่ควรใช้ ปุ๋ยเคมีกับกระชายดำ

เพราะจะทำให้เกิดสารตกค้างในหัวกระชายดำ และจะทำให้ หน่อกระชายดำที่เกิดใหม่ยาวและสีหัวไม่ดำ คุณภาพเปลี่ยนไป การให้น้ำควรให้ตาม ความเหมาะสม รดน้ำให้พอชุมแต่ไม่แฉะ คอยระวังอย่าให้น้ำขัง

โรคที่พบมากในการปลูกกระชายดำ คือ โรคเหี่ยวหรือโรคหัวเน่า ที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum จะทำให้ต้นมีอาการใบเหลือง ต้นเที่ยว และ หัวเน่าในที่สุด สามารถกําจัดได้โดยถอนเก็บ ส่วนที่เป็นโรคเผาทิ้งทำลายนอกแปลงปลูก ส่วนการป้องกันโรคให้ใช้ท่อนพันธุ์ ที่ปลอดจากโรค ไม่ปลูกซ้ำที่เดิม ปลูกหมุนเวียนทุกปี ด้วยพืชตระกูลถั่ว หรือพืชหมุนเวียนอื่น ๆ ในแหล่งที่มี การระบาดของโรค

การปลูกกระชายดำให้มีคุณภาพ!

กระชายดำจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 8-12 เดือน หรือสังเกตจากใบและลำต้น จะเริ่มเหี่ยวแห้งและหลุดออกจากต้น ระยะนี้ คือระยะพักตัวของกระชายดำ เพราะจะทำให้กระชายดำมีโอกาสสะสมอาหาร และตัวยาได้เข้มข้นอย่างเต็มที่ จึงเป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้ดี เก็บเกี่ยวโดยใช้จอบหรือเสียมขุดหัวกระชายดำขึ้นมา เคาะดินให้หลุดออกจากหัว

จากนั้น ตัดราก และนําไปล้างน้ำให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง นํามาทำแห้ง โดยนั่นเป็นชิ้นบาง ๆ นําไปตากแดด หรืออบให้แห้งโดยใช้เครื่องอบ ด้วยอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นําไปบรรจุถุงพลาสติกใส 2 ขั้น ปิดปากให้สนิท นําเข้าเก็บในห้อง ที่สะอาด ไม่อับชื้น มีอากาศถ่ายเทดี

สิ่งสำคัญในการผลิตกระชายดำคุณภาพดีที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การใช้หัวพันธุ์ที่ดี เลือกพันธุ์ที่เนื้อในมีสีเข้มปราศจากโรคแมลง และต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณสารสำคัญของกระชายดำโดยตรง

วิธีปั่นสล็อตออนไลน์อย่างมืออาชีพ ที่ทำให้คุณได้เงินมากที่สุด หากคุณเป็นคนที่ชอบปั่น สล็อตออนไลน์ เป็นชีวิตจิตใจ แต่ก็กังวลว่าทุกครั้งที่ลงทุนไป อาจจะไม่ได้ผลกำไรตามที่ตั้งเป้าไว้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่ทำให้คุณไม่มั่นใจในการวางเงินเดิมพัน ขอให้รู้ไว้เลยว่าหลังจากที่คุณได้อ่านบทความนี้จนจบ

บทความถัดไป : ทำความรู้จัก “อีสปอร์ต” เทรนด์กีฬายุคใหม่มาแรงแซงทางโค้ง ที่คุณไม่ควรมองข้าม