nongmeaw เรื่องรอบตัว จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์


จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพาะปลูกทั้งหมดจะต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยคอกที่จะนำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโต แม้กระทั้งสิ่งที่จะนำมาย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในดินก็มีส่วนสำคัญไม้แพ้กัน เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการย่อยวัตถุอินทรีย์กันเลยทีเดียว นั่นก็คือ จุลินทรีย์ โดย จุลินทรีย์ นั้น มีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ตรึงไนโตเจน ปรับสมดุลให้ดินเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ฯ และที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยของคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เราจะพาคุณไปรู้จักกับ จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการเกษตรกัน จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตร

 1. จุลินทรีย์ EM

EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง “กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย

 • กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bacteria) คุณสมบัติ สังเคราะห์สารอินทรีย์และสร้างความอุดมสมบูรณ์
 • กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) คุณสมบัติ ต่อต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษ
 • กลุ่มจุลินทรีย์หมัก เช่น ยีสต์ (Yeast) คุณสมบัติ ช่วยในการย่อยสลาย

EM เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่คัดสรรมาเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ก่อโรค ประสิทธิภาพสูง ไม่เป็นพิษกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมีอีกด้วย

 • จุลินทรีย์หน่อกล้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วย คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักในสภาพที่ไม่มีอากาศ ที่ผลิตขึ้นมาจากหน่อกล้วยมีใบธงที่มีเติบโตประมาณ 1 เมตร มีความแข็งแรงเต็มที่ ไม่มีแมลงและไม่มีโรค โดยนำเอาเหง้าและรากที่มีดินปนมาด้วยมาหมักเข้าด้วยกัน จนเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ จนได้คุณสมบัติที่มีองค์ประกอบของจุลินทรีย์ สารอินทรีย์ และธาตุอาหารพืชต่าง ๆ  อย่างที่รู้กันดีนะครับว่า ดินที่บริเวณสวนกล้วยเป็นดินที่มีคุณสมบัติดีมาก เพราะมีความโปร่ง ร่วน และอุ้มน้ำได้ดี เพราะได้รับจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยบริเวณรอบต้นกล้วยที่ช่วยในการปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี เพราะส่วนของหน่อกล้วยมีสารที่ชื่อว่าสารแทนนินปริมาณสูง หากเรานำไปหมักแล้วนำไปผสมในดินก็ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติดินได้ และด้วยความทีมีสถานะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ จึงสามารถนำมาบำบัดน้ำเสีย และใช้เพื่อกำจัดศัตรูพืชได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอันตรายใด ๆ

 • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินและน้ำ ทำหน้าที่กำจัดของเสีย ก๊าซและสารพิษต่าง ๆ

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

 • ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช
 • เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า
 • เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว
 • ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
 • ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช
 • จุลินทรีย์จาวปลวก

จุลินทรีย์จาวปลวกเกิดจากการที่ปลวกขับถ่ายมูลออกมา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกิดจากมูลของปลวกนั่นเองครับ โดยมูลของปลวกจะมี 2 แบบ แบบแรกจะมีลักษณะแข็งประกอบไปด้วยเศษพืช รวมทั้งเศษไม้ต่าง ๆ โดยปลวกจะนำมูลชนิดแรกมาใช้ในการสร้างเป็นรังที่อยู่อาศัยเพราะเป็นมูลที่มีลักษณะแข็ง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะปลวกย่อยสิ่งที่กินเข้าไปภายในเวลารวดเร็วทำให้มูลออกมาแข็ง ส่วนมูลของปลวกแบบที่สองนั้น เกิดจากการที่ปลวกกินเชื้อราลักษณะสีขาวที่เกิดในบริเวณรังปลวกเข้าไป ทำให้ขับถ่ายออกมาเป็นของเหลว ต่อมาเมื่อปลวกได้ทิ้งรังของมันไป เชื้อราที่อยู่ในรังนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเห็ดโคน ซึ่งการนำจาวปลวกมาทำเป็นจุลินทรีย์นั้นทำได้โดยวิธีการขุดจอมปลวกซึ่งมีจาวปลวกอยู่มาใช้ผลิตเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกครับ

จุลินทรีย์จาวปลวกมีประโยชน์อย่างมากในเชิงการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการใช้จุลินทรีย์จาวปลวกในการเพาะปลูกเห็ดโคนหรือเห็ดชนิดอื่น โดยการนำน้ำจุลินทรีย์จาวปลวกที่ได้มาราดบริเวณจอมปลวกซึ่งได้พรวนดินไว้เรียบร้อยแล้ว หรือบริเวณโคนต้น รวมถึงถุงเพาะต่าง ๆ หรือการนำจุลินทรีย์จาวปลวกมาสลายฟางข้าวในแปลงนาให้ย่อยสลาย และปรับปรุงสภาพดินให้พร้อมในการเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยการนำน้ำจุลินทรีย์จาวปลวกจำนวน 10 ลิตรปล่อยเข้าไปในแปลงนาหนึ่งไร่ จากนั้นก็ทิ้งไว้ในแปลงเป็นเวลา 7 วันโดยจะต้องกะประมาณระดับน้ำให้ฟางข้าวจมอยู่ใต้น้ำพอประมาณ จากนั้นเมื่อครบ 7 วันแล้วก็จะทำให้ได้ดินร่วนที่เหมาะกับการปลูกข้าวและพืชพันธุ์ชนิดอื่น

และนี่ก็คือ จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับเกษตรกรที่กำลังศึกษาเรื่องการใช้จุลินทรีย์ในการทำการเกษตรอยู่ ควรศึกษา และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะด้วยนะ เพราะการใช้จุลินทรีย์เหล่านี้ หากใช้ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ผลผลิตต่าง ๆ เสียหายได้

อ่านบทความที่น่าสนใจ

สูตรลับการเล่น slot ที่ใช้แล้วคอนเฟิร์มว่าเวิร์คชัวร์ ในยุคที่การเล่นเกม ได้เงินกำลังเติบโตอย่างแพร่หลาย

สูตรลับการเล่น slot ที่ใช้แล้วคอนเฟิร์มว่าเวิร์คชัวร์!
สูตรลับการเล่นสล็อต

มีผู้เล่นหลากหลายช่วงอายุ บางคนเล่นเพื่อความสนุกผ่อนคลาย บางคนเล่นเพื่อไปแข่ง ทำเป็นอาชีพ บางคนเล่น slot เพื่อสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบไหน สมัยนี้การเล่นเกมสามารถทำเงินให้ผู้เล่นได้จริง ไม่ว่าจะเป็น การขายของ ในเกม การแข่งขัน เผื่อชิงรางวัล ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ ต้องใช้เวลานาน กว่าจะได้มาเป็น การลงทุนระยะยาว บางคนก็ ประสบความสำเร็จ บางคนก็ล้มเลว ซึ่งกรณีที่ล้มเหลว บางคนอาจเลือก ที่จะทำตามความฝัน ในการหารายได้ไปเลย วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้สูตรลับของการเล่น slot ที่คนใช้แล้วคอนเฟิร์มว่าใช้ได้จริง ว่าแต่จะมีสูตรไหนบ้าง ไปดูกันเลย

สล็อตออนไลน์ เกมคาสิโนแบบใหม่ที่อาจทำให้คุณเป็นเศรษฐี เกมสล็อตแล้ว เชื่อว่าผู้ที่ชื่นชอบการ เล่นเกมคาสิโนสล็อต ย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเกมสล็อตเป็นเกมที่เล่นง่ายได้รางวัลเร็ว ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่เริ่มเข้ามาเล่นคาสิโนออนไลน์ส่วนมากจึงมักจะเริ่มเล่นเกมสล็อตเป็นเกมแรก

เกมสล็อต
เกมสล็อต

จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพาะปลูกทั้งหมดจะต้องมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยคอกที่จะนำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโต